Kjære Ahmed Hattemaker

Noen ganger låner jeg øret til dine forførere. De sprer et mentalt virus. Stakkars deg! Du er offer for et 1400 år gammelt virus.

Islam

Den gode nyheten er at det finnes vaksine mot dette viruset. Det heter «selvstendig kritisk tenkning». Jeg er vaksinert. Derfor kan jeg trygt eksponere meg for propaganda fra Islam Net uten at viruset tar rotta på meg.

Så jeg har altså lånt øret til Fahad Qureshi fra Islam Net. I denne videoen snakker han om synder, små synder. For eksempel det å høre på musikk, eller å håndhilse på en kvinne. Visstnok sitter det engler i himmelen og registrerer alt dette. Men de er visst veldig snille og tålmodige. Pennen bråstopper. I seks timer etter at du håndhilste på min søster, fryser engelens håndbevegelse i det han skal skrive ned synden du akkurat begikk.
Du har mulighet til å gjøre et eller annet ritual som stopper engelen fra å skrive ned noe som helst. I seks timer varer denne fristen. I seks timer sitter engelen frosset som på en video som er blitt satt på pause.

Det er 1,2 milliarder muslimer i denne verden. Så er det vel alle oss andre også. Våre synder blir vel også registrert. Det blir nok noen millioner synder pr. minutt. Hver engel bruker minimum 6 timer på å skrive ned en synd. Til enhver tid sitter det altså millioner av engler, frosset som på video i pause-modus. Hvor mange engler kreves det da for å holde tritt med registreringen av all denne informasjonen? Kjapp kalkulasjon i Excel: En million synder pr. minutt på verdensbasis krever 360 millioner engler, på vakt 24/7. Og mesteparten av tiden sitter de frosset som på en pauset video. Ville du ha hatt en sånn jobb? Jeg er datamann. Jeg tenker umiddelbart: Så dum kan ikke selveste universets skaper og øverste Herre være. Penn og papir… hm, det var vel datidens teknologi for 1400 år siden. Før den tid hogde man tegnene inn i stein, eller skar dem inn i trebiter. Men akkurat da, for 1400 år siden var jo teknologien kommet et steg videre. Man hadde en slags penn, en slags papir. I dag er vi kommet forbi det stadiet. Vi har passert boktrykkerkunsten, fått harddisker og moderne SSD disker. Jeg er ikke i tvil om at dette også er et forbigående stadium. Så universets Herre, han eller hun som har laget alle lovene slik at materie og den fysiske basisen for vårt univers kan være mulig, som har skrevet i gener, utviklet biologiske maskiner… han driver med penn og papir… for å registeret at mennesker hører på musikk, en funksjonalitet som støttes biologisk av en fantastisk hjerne han selv har konstruert? Så er det plutselig en synd? Penn og papir? Er ikke det tilfeldigvis veldig nære det profeten drev på med? Er ikke det en merkelig tilfeldighet? Eller handler det kanskje om kulturell nærsynthet?

La meg si litt om meg selv. Jeg betegner meg som innvandringsliberaler. Jeg har stemt Venstre i mange år. Jeg misliker åpenbar fremmed-fiendtlighet. Men i 2015 fikk jeg, som de fleste andre øynene opp for at det er grenser for hvor stort påtrykk en liten kultur som vår kan tåle, uten selv å bli ødelagt. Men når det er sagt, så er min holdning at muslimer som er her velkomne til å leve slik de føler for, dyrke sin religion. Forutsetningen er som for alle oss andre. Vi respekterer samfunnets lover, og vi respekterer hverandre, også kvinner. Jeg har ingen muslimske venner. Men jeg skulle gjerne tatt i mot tilbudet, dersom det kom. Jeg er en åpen person.

Jeg er født og oppvokst i en liten kristen sekt som kaller seg for Syvende Dags Adventister. I dag er jeg ute av all religion. Det er ikke uten grunn. For oss «hattemakere» kan religion virke undertrykkende og destruktivt. Når jeg hører retorikken til Fahad Qureshi så kjenner jeg igjen «lusa på gangen». Dette har jeg hørt før. Synde-normene varierer litt, men mentaliteten er den samme. Det handler om å trykke oss ned med alle “små-syndene” vi risikerer å begå. Jeg har selv kjent dette på kroppen. Jeg har revet meg ut av det. Det har ikke vært uten kostnad. Men jeg vet at for dere muslimer er det mye verre. Men husk: Tanken er fri! Ingen kan se hva vi tenker. Eller er det slik? Det er der virus-metaforen kommer inn. Disse mekanismene har jeg beskrevet nærmere her. Saken er den at religion har mange paralleller med virus i hvordan den fungerer og sprer seg blant oss. På samme måte som at noen virus-typer er mer skadelige enn andre, så er noen religioner mer skadelige enn andre. Og på samme måte som at noen tåler virus bedre enn andre, så tåler noen religionen bedre enn andre. Men her er også noen vesentlige forskjeller. Mens virus ikke ser forskjell på alfa-mennesker og hattemakere, så er dette slett ikke tilfellet med religion. Hovedregelen er at religion ofte fungerer undertrykkende på oss hverdagsmennesker, mens den kan være et utmerket makt-redskap i hånden på alfa-mennesket.

Vi adventister skulle ikke arbeide eller gå på skolen på sabbaten, ikke drikke alkohol, ikke spise svin, ikke høre på rockemusikk, betale tiende, ikke drikke kaffe osv. Alt dette ble karakterisert som synder. Kaffen kalte man for «den svarte vederstyggelighet». Dette er hersketeknikk for å få makt over oss hattemakere.

I biologien snakker man om det såkalte handicap-prinsippet. Det er å ta på seg en bør som er tung å bære i den hensikt å vise frem hvor ressurssterk man er. Selvsagt preges vi mennesker også av handicap-prinsippet. Har du tenkt på at alle disse reglene som presenteres fungerer som en sosial sorteringsmekanisme. Det koster å være storkar. En måte å være storkar på, er å holde en masse rare regler. Det er handicap-prinsippet i praksis for mennesker. Hvordan fungerer det i din menighet, når det kommer ut at noen drikker alkohol, håndhilser på kvinner, hopper over bønne-pliktene, eller ikke dukker opp i moskeen? Blir de populære? Blir de heiet frem? Får de verv eller betydningsfulle posisjoner? Selvsagt ikke. De blir krenket og tråkket på. Hvorfor stiller da det lille mennesket opp for å bli utsatt for alt dette? Det er på grunn av det religiøse viruset. Man er instruert om ikke å tenke selv eller eksponere seg for kritiske stemmer. Dersom man ikke holder dette, blir risikoen for fortapelse enda større enn den allerede er. Den muslimske fortapelse er et helvete verre enn helvete. Ahmed Hattemaker må jo være livredd. Det er jo nettopp det som er poenget. Det er slik viruset fungerer.

Denne indignasjon over de små synder medfører en omvendt omfordeling av sosial kapital. I adventist-menigheten er talerstolen blitt kalt det beste sjekkestedet man kan ha. Det er sexy å være streng og øse ut sin moralske indignasjon ut over menigheten. Dette tilsvarer alfa-hannen som står og slår seg selv på brystet.

Tenk på det at enhver slik forestilling er en nøyaktig bekreftelse på at vi mennesker er biologisk utviklede vesener. Tenk selv! Det finnes tusener av gude-forestillinger i denne verden. De fleste av oss tror bare på noen få, en eller ingen av dem. Hvor kommer resten av disse forestillingene fra? Det mest nærliggende er at de er et produkt av menneskelig fantasi. Så vi vet at 99,9 % av gudene er et produkt av fantasien. Hva er det da som gjør akkurat min gud så spesiell?

Tenk på det: å høre på musikk. Hallo, vi har jo hjernesentre som er laget for akkurat dette. Så må altså den universets store herre ha laget dette ene og alene for å plage oss. Så skal man brenne evig i helvete for dette. Dette henger ikke på greip. Det er tøv. Men det er mer enn det. I adventistmenigheten ble vi bare tråkket på og sosialt ekskludert. Det er egentlig en snill religion. Innenfor Jehovas Vitner slutter man å snakke til vedkommende. Og siden dette ofte handler om familier, så setter det skille mellom nære familiemedlemmer. I forhold til Islam så spinner jo dette fullstendig ut av kontroll nå og da. Ahmed Hattemaker blir virkelig som mauren som er infisert av parasitter, og frivillig klatrer på toppen av grasstrået, for å bli spist, slik at parasitten kan legge nye egg i et vertsdyr. Ahmed Hattemaker ofrer livet i en selvmordsaksjon, nyttig i alfa-menneskets tjeneste. Dette gjør han, truet av helvete og lokket av paradis, visstnok 70 jomfruer, jenter som er i himmelen og er fratatt all selvbestemmelse. Det sier jo litt om grunnholdningen til kvinner, midt i kjernen av Islam. Viruset har slått ut i full blomst.
Tenk at både amerikanere og russere, under den kalde krigen, forsøkte å utvikle teknikker hvor man kunne fjernstyre mennesker til å begå attentater. Det gikk på hypnose, medisin, psykologi, ja til og med telepati. Man ville ha frem et menneske hvor all selvstendighet er vasket bort. Man ville ha zombier som begikk attentater på kommando. Dette fikk de aldri til. Men det fikk Islam til, allerede for 1400 år siden (og vikingene i århundrer før det). Teknologien har eksistert rett foran nesen vår i utallige generasjoner. Den heter religion.

Den gode nyheten er at vi hattemakere kan vaksinere oss mot dette. Vaksinen heter selvstendig kritisk tenkning. Vi må frigjøre oss fra religionens klamme omfavnelse.

Jeg sier ikke at ikke universet kan være designet eller skapt av noe eller noen. Det kan så være. Hva vet vel vi? Men hva er sannsynligheten for at vi med vår rene fantasi kan skape oss forestillinger som tilfeldigvis samsvarer med realitetene her? Og hva er sannsynligheten for at dette noe eller noen skulle være så voldsomt interessert i, hvordan vi går kledd, hva vi hører på, hvem vi hilser på, om det vi spiser sier nøff eller bæ? Og om det var så viktig at denne guden har laget en straffe-anstalt, som er større enn solen hvor mennesker skal straffes til evig tid, hvorfor i all verden gjør han seg ikke synlig og kommer og snakker et alvorsord med oss om dette? Hvordan vet jeg at helvetet må være større enn solen? Ifølge Koranen så tar det 70 tusen år for en stein å falle fra topp til bunn i helvete. Bruk hue: Slipp en stein en plass hvor tyngdens akselerasjon (g) er den samme som på jorden, omtrent samme luftmotstand. La den falle i 70 år. Det blir noen hundretalls ganger større enn solen. Ord som «toppen» og «bunnen» er vel klare indikasjoner på et geosentrisk verdensbilde hvor helvetet er under joden. Og det samtidig som det er mange ganger større enn solen. Åpne øynene! Dette er alfa-retorikk. Det er tøv. La oss endelig gjennomskue dette og komme oss unna mens det enda er mulig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *