Om meg

 • Navn: Runar Samphao Wessel
 • Født 1958.
 • Nordlending.
 • Bor på Østlandet.
 • Er gift med Ubon som er fra Thailand.
 • Har fire barn fra tidligere ekteskap.
 • Er dataingeniør og har drevet med systemutvikling det meste av livet.
 • Jobber i et norsk firma som vanlig medarbeider og lønnsmottaker.
 • Regner meg som humanist og uten religiøs tro.
 • Er oppvokst i en familie av syvendedags-adventister.
 • Har vært håpløst avstandsforelsket i filosofien de siste 30 årene.

Følg på twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>