Trumpismen er ikke en bevegelse, det er en diagnose!

Tanken om at Donald Trump kan være et psykiatrisk tilfelle, har vel slått ned i mange av oss. Men at det åpner for “giftige memer” som, gjennom media, sprer forstyrrelsen til store deler av en befolkning, var en ny tanke for meg. Er Donald Trump å sammenligne med en psykisk pandemi, med rekkevidde over hele verden?

Jeg snublet altså over denne videoen på YouTube, med alle de forbehold som det medfører. Men jeg har googlet Dr Bandy Lee, og det er definitivt ikke noen fake person. Vi snakker om en psykiater, med lang erfaring med mennesker som har “trump-lignende” forstyrrelser.
Jeg oppfatter henne som ganske nøye med å ikke stille diagnosen. Men, om jeg, i mitt amatørskap skulle gjette, så handler det om det såkalte Cluster B i den amerikanske diagnose-manualen, med særlig vekt på narsissisme.

Dr. Bandy Lee skrev altså en bok i 2020, hvor hun forutså, nok så nøyaktig hvordan Trump ville reagere dersom han tapte valget:

  1. Han ville benekte at han tapte
  2. Han vil forøke å presse frem et annet resultat
  3. Han vil motsette seg å forlate sin posisjon

Alt dette skjedde, og med mer dramatikk enn vi kunne drømme om.  Dette kunne hun si i kraft av erfaring med å ha jobbet med mennesker som har denne forstyrrelsen, i mange år. Men dette er egentlig ikke det mest oppsiktsvekkende.

For det hun hevder er at Trump, med sin tilgang til media, i alle kanaler, sprer sin forstyrrelse som et virus i store deler av befolkningen.  Og dette utgjør en eksistensiell risiko for hele den amerikanske kulturen, og dermed også for hele verden.

Trumpismen er, på samme måte som Islam, en hybrid-bevegelse, med både politiske- og religiøse trekk. Jeg skal ikke gå dypt inn i analysene, men jeg oppfatter likhetstrekk med fascistiske og nazistiske bevegelser i forrige århundre.

Innenfor trumpismen ligner Trumps rolle, på fortidens profeter. Eller skal vi si, en mellomting mellom frelser og profet?

Innenfor Qanon har han åpenbart en frelser-rolle.

Grunnen til at jeg nevner profet-rollen, handler om “valget som er stjålet”. Ettersom jeg kjenner noen trump-tilhengere, så vet jeg at man snakker om pågående prosesser, som etterforsker og søker å bekrefte at valget var stjålet. Og vi kan jo se for oss et scenario, hvor man utvikler forestillinger om etterforskning som bekrefter at Trump hadde rett.

Det jeg stusset over, er jo det ukritiske i dette. Som jeg sa til en: Men stusser du ikke over at Trump kom med dette allerede på valgnatten? Hvordan kunne han vite det da, uten å ha undersøkt, eller etterforsket? Jeg kan kun se for meg to muligheter:

  1. Enten lyver Trump (Og  bekrefter sin forstyrrelse)
  2. Eller så må Trump besitte en profetisk innsikt

For noen kvalifisert viten om dette, kunne han umulig ha på dette tidspunktet. Og selv om signalene på det første alternativet er overveldende, så er det millioner på millioner av amerikanere, som tror at valget var stjålet, og dermed havner på alternativ 2. Og for meg, så er dette den sterkeste indikasjonen på at vi har med religiøse trekk å gjøre.

Det religiøse trekket handler om en nærmest patologisk ukritiskhet i sin tro på Trump. Det er ikke det, de fleste ser jo at Trump lyver, sier mye rart, og har trekk av “madman”. Men dette handler om en tro på at Trump, fremstår taktisk og genialt stategisk, men under overflaten finner vi et nærmest overnaturlig geni, som endelig skal redde verden.

Dette er bekreftelsesfellen: Uansett hva Trump gjør, eller ikke gjør, så bekrefter han en slik myte.

Ærlig talt, så stusser jeg til de grader på konservative kristne miljøer. Her har vi altså en bevegelse av såkalte moralske voktere, veldig opptatt å stramme inn abort-lovene, og voldsomt kritisk til homofili, og ikke minst trans-personer. Dette er moralens supervoktere, som høylytt bærer sine plakater, og fordømmer andre.

Så samler de seg altså om den største super-lyveren, historien noensinne har sett, som kaller alle sine motstander med utnavn, aldri møter et argument saklig, og går etter sine rivaler med trusler, som har kapret det republikanske partiet, og holder det i totalitær jernhånd. Så samler de seg rundt ham, gjør ham til sin leder, og dyrker ham frem som en frelser. Jeg klarer ikke å motstå fristelsen til å sitere fra Bibelens siste bok:

Og all jorden undret seg og fulgte etter dyret
(Fra Åpenbaringen 13).

Som ikke-troende burde jeg kanskje holde kjeft om dette, men maken til treffende profeti på Trump i Åpenbaringen 13 …
Men jeg skjønner altså på ingen måte hverken logikken, eller moralen til konservative kristne i USA. De har i alle fall tapt all kredibilitet i mine øyne. Er forklaringen at de er blitt ukritiske, og fanget inn av et mentalt virus, spredt i alle medie-kanaler? Og er de spesielt sårbare fordi de har en religiøs mentalitet fra før av?

Men det stopper ikke her. Jeg stusser over nordmenn, som omfavner trumpismen. Det heter jo MAGA-bevegelsen. Hva står den første A-en for? Amerika? Ja, det heter jo også “America first”. Er vi Amerika? Neida, her kopierer vi og sier “Norway first”? Realy? Har man ikke skjønt det?

Vet de ikke at Norge er en av de mindre guttene i skolegården? Norge er en av dem, som er i behov av beskyttelse mot skolegårdens største og verste bøller. Er det noen som har opplevd det, å være en svak person i en ellers ubevoktet skolegård, dominert ev et fåtall nådeløse sterke bøller? Kjenner vi ikke utallige historier, om hvordan noen sterke “good guys” tok oss under sine vinger, slik at katastrofen ikke ble total.

Dersom USA går ut av den rollen de har hatt, de siste hundre årene, taper sitt demokrati, og blir en bananrepublikk på linje med en del andre, så ligger vi tynt an. Det vil kanskje ta tiår for Europa å bygge opp en forsvarskapasitet som erstatter et eventuelt amerikansk frafall fra rollen som verdenspoliti. Jeg sier ikke at dette kommer til å skje. Det jeg peker på er risikoen. Og den øker dramatisk med Trump og trumpister bak roret i USA.

Så har vi altså nordmenn, som med iver støtter denne utviklingen. Jeg nekter å tro at det er mangel på IQ eller kunnskap, som er problemet. Min hypotese er at problemet er at de er sluttet å tenke kritisk om dette.

Og da er vi tilbake til det viruset Dr. Bandy Lee, snakker om. Kan det være årsaken? Og hvordan kan man vaksinere seg?

Men, uubs, det passer seg kanskje ikke å snakke om vaksiner der slike folk som dette hører på.

Men nå har jeg altså sagt det. Jeg er erkjenner å være redd for den utviklingen jeg ser nå. Håper Trump aldri blir valgt igjen. Foretrekker en redusert Biden, dersom man først måtte velge mellom onder. Farlig blir det uansett.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *